Po premiérovej účasti Slovenska na IMMAF svetovom pohári mládeže (report), čakala slovenské reprezentáciu MAMMAL ďalšia významná udalosť. Tentokrát sa posádka vydala do Prahy, kde sa zúčastnila IMMAF svetového pohára juniórov a seniórov. Päťčlenná výprava síce zaznamenala iba 1 výhru (Mário Brezovský), no aj napriek tomu bola táto účasť ako víťazstvo. V riadkoch nižšie sa dočítate krátke zhrnutie od Mareka Herdu.

S akými očakávaniami ste išli do Prahy?

„Tentokrát sme išli do Prahy zbierať skúsenosti a to v každom jednom merítku. Mementom nám ostane tento svetový pohár určite v pamäti vo veľa aspektoch. Keďže nás mala byť naozaj veľká posádka. Avšak z rozličných dôvodov sa nám repre zúžila z 22členného kádra nakoniec na 5 súťažiacich. Je však treba podotknúť fakt, že to bolo historicky prvá juniorská a seniorská reprezentácia Slovenska na takomto podujatí.“

Vieš popísať, ako vyzerá výber MAMMAL reprezentantov do nominácie?

„Väčšinou sú to šampióni MAMMALu. Následne ak z rôznych dôvodov nemôže ísť šampión, ide druhý v poradí. Ak nemôže ísť on, má možnosť ísť zápasník, ktorý má dostatočné zručnosti a skúsenosti absolvovať takýto typ podujatia. Komunikujeme medzi sebou viaceré subjekty, ktoré sú zaimplementované do takej „širšej reprezentačnej“ štruktúry a nakoniec rozhodujú. Je treba podotknúť, že reprezentácia sa tvorí a tak isto sa tvorí i realizačný tím. Myslím si však, že sme na dobre ceste, keďže i tréneri z veľkých klubov slovenského MMA pochopili, že je treba ťahať za 1 povraz, aby sa zápasníci mohli porovnávať so svetovou špičkou.

Na podujatí v Prahe sme mali niekoľko krát sedenie, či vážnejšie, alebo voľnejšie, ale všetci sa zhodli na tom, že je treba k reprezentácii pristupovať profesionálnejšie a nie je to “len“ o zápasení.“

Vyskytli sa pred podujatím nejaké komplikácie?

„Áno a veľmi veľa. Máme špičkových trénerov a kluby, len tu chýba ešte aj tá potrebná administratívna zložka. Niektorí to pochopili a dali si za seba náhradu v gyme, ktorá vykonáva administratívnu zložku a niektorí s tým bojujú a niektorí to mať asi nikdy ani nebudú a bude to v budúcnosti na ich škodu. Je treba podotknúť, že v prípade, ak človek na niečo nemá know-how, tak musí sa to buď doučiť, alebo poveriť na to niekoho kto to vie. Najväčší problém sme mali s očnými testami a myslím, že sa nám už o tom všetkým aj snívalo, takže predpokladám, že do budúcnosti to už budú mať všetci tiptop. Tu sme mohli vidieť brutálnu profesionalitu IMMAF a SAFE MMA a ich práci a kontrolnému mechanizmu, keď nás zopár krát poriadne vycvičili.“

Čo pozitívne si odnášate?

„Pozitívnych je veľmi veľa vecí. Napríklad, že kluby, ktoré tu reprezentovali Slovensko, videli úroveň, či už zápasenia, ale hlavne tej celej prípravy. Videli, že je ťažké, aby sa Slovensko vôbec dostalo či už do Bulharska alebo Prahy. Pozitívom je, že sme boli ako tím a pomáhali si jeden druhému. Pozitívom je, že prvýkrát sa stalo, že „cudzí tréneri“ koučovali „cudzieho zápasníka“, v preklade, že tréneri a zápasník boli všetci z iných gymov. V budúcnosti pripravíme i sústredenia na “ešte väčšie vžitie sa tímu“, avšak z časového hľadiska to nebolo možné. Vieme ako veci robiť, len proste sme limitovaní aj tým, že veci musíme robiť legálne, vytvárať reporting a v neposlednom rade dodržiavanie covid nariadení, čo už úplne nie je jednoduché.“

Aké sú ďalšie plány?

„Stabilizovať ligu, priniesť nové tváre, zlepšiť a zjednodušiť administráciu. V tejto dobe už nám beží nový administratívny systém, ktorý budeme zlepšovať a “brúsiť“. Čakáme na nejaké podpisy a potom sa už môžeme komplet sústrediť na MMA a veci s tým súvisiace. Pripravovali sme MAMMAL Kids už s niektorými klubmi ako pilot, tak budeme sa tešiť na to ako tento projekt porastie.

A vo svojej podstate stále je čo zlepšovať, ale od MAMMAL 15 to ide veľmi prudko “hore“ v každom smere, za čo ďakujeme zápasníkom, klubom, partnerom a celému tímu, ktorí sa krútia okolo MAMMAL– Slovenský zväz MMA.

Pozdravujeme všetkých čitateľov TEAM MAMMAL.“

INSTAGRAM ORGANIZÁCIE- TU

WEB- TU