Marek Herda, ako prezident Slovenského zväzu MMA a ligy MAMMAL, si dal na ramená ďalšiu aktivitu, ktorou sa pokúsi spoločne so svojim tímom vytvoriť svetlejšiu budúcnosť slovenského MMA. Viac v rozhovore s ním.

Čo bolo dôvodom na vytvorenie tohto projektu?

„Posúvať slovenské MMA a slovenský šport. Sme lídrom v inováciách, čo sa MMA týka, keby nebolo ligy MAMMAL, tak sme stále v „praveku“. “

Koľko času trvala táto príprava do finálnej verzie?

„Príprava, to sa nedá takto povedať. Tento projekt sme mali pripravený už v roku 2020. Celá realizácia, plánovanie, manažement je náročný proces a to sme len na začiatku. Aj teraz počas tvrania projektu to vôbec nie je ľahká záležitosť, keďže je potrebné zosúladiť projekt s učebnými osnovami škôl. “

Vedel by si nám priblížiť, čo je cieľom?

„Cieľ je odučit minimálne 1200 žiakov a minimálne 5 krajov na Slovensku. Čiže je to naozaj veľký projekt.

Školský šport je projekt Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu a Národného športového centra, ktorého cieľom je zabezpečiť pre žiakov dostatok kvalitného pohybu na školách. Vychádza z princípov aktívnej školy, t. j. maximalizovať množstvo pohybových príležitostí počas dňa. Je to komunikačná, informačná a projektová platforma, ktorá spája všetkých, ktorí školský šport tvoria: žiaci, rodičia, učitelia, riaditelia, starostovia, župani, športové zväzy a organizácie, štátne inštitúcie, poslanci, politici.

Cieľom je i to, že deti- žiaci, ktorí chcú aj po skončeni modulov naďalej pokračovať v MMA, môžu navštiviť jeden z klubov v ich pôsobisku.“

Ako majú postupovať záujemcovia, ktorí by sa chceli stať súčasťou?

„Aj keď sa nám prihlásilo veľké množstvo škôl, za čo sme veľmi vďační, tak do projektu sa nedá priamo prihlásiť, ale školy budú oslovované na spoluprácu. Svoje šance byť oslovení môžete zvýšiť tak, že kontaktujete priamo nás. Zatiaľ kapacitne nie je možné pokryť všetky školy, preto prosíme o pochopenie, ale ešte raz, veľmi pekne ďakujeme za záujem.

Viac informácií nájdu riaditelia a učitelia na https://skolskysport.sk/moduly/sk-rok-2022-2023/ .

MMA na školách je výborný projekt a dúfam, že budeme pokračovať aj v ďaľších rokoch v hlbokej spolupráci s Ministerstvom.“

Za sebou máte už zopár vyučovacích hodín na základných školách, takže ste už zabehnutí. Viete nám teda zhrnuť doterajšie pôsobenie v tejto novinke pre slovenské MMA?

„Myslím si, že tento projekt je veľmi dobrý pre šport ako taký, pre Slovenský zväz MMA a hlavne pre úpolové športy, ktoré sú v učebných osnovách, ale „trošku“ sa na ne pozabudlo. 

Našim cieľom spolu s Ministerstvom sú žiaci, hlavne 3. ročník 1 stupňa. Priniesť úpoly do škôl hravou formou, zoceliť deti, naučiť disciplíne, stanoviť určité mantinely. Keďže máme i projekt Boj proti šikane, snažíme sa žiakom vysvetlovať na hodinách telesnej výchovy aj tieto skutočnosti a myslím, že je to veľmi aktuálne.

Chcel by som dodať, že Bojujeme proti šikane,

veľa našich zápasníkov je z ulíc alebo z nie ideálnych podmienok a šport im pomohol dostať sa zo šikanovaného prostredia alebo ulice.

Celkovo keď to zhrniem, tak nás záujem detí, škôl, médií veľmi teší. Svedčia o tom aj reportáže v TV Markíza, RTVS a ďaľších, čo budete mocť vidieť v najbližšej budúcnosti.“Bomba pre Slovenské MMA“ je aj skutočnosť, že jednou z tvári školského športu sa stal špičkový svetový zápasník Ivan Buchinger. Ten bude aj učiť deti na základnej škole v Gabčíkove. A to sme len na začiatku našej cesty.

MMA, úpolové športy pre 1. stupeň základných škôl
Zmiešané bojové umenie žiakov učí k vzájomnému rešpektu a disciplíne. Nakoľko MMA je mix bojových umení, deti budú mať možnosť vyskúšať si z každého bojového športu niečo iné prostredníctvom hry, lebo HRA je základom detskej sebarealizácie. Zároveň si deti osvoja základy bojových športov – samozrejme bezkontaktne – postoj, pády, prípadne údery a kopanie na tréningových pomôckach. Úpolovými cvičeniami sa myslia cvičenia s prekonávaním odporu (pretláčanie, preťahovanie,…). MMA a úpolové športy sú u žiakov veľmi obľúbené. Cvičenia majú nepopierateľne pozitívny vplyv na psychický a telesný vývin žiakov a sú vhodné pre všetky vekové kategórie, všetky somatické typy a obe pohlavia.“

MAREKOV INSTAGRAM

Jedna myšlienka na článok “Viac o projekte MAMMAL Kids ide do škôl.”

Už nie je možné pridávať komentáre