Vo včerajšom rozhovore s Marekom Herdom (klikni sem) sme prebrali jeho pohľad na projekt MAMMAL Kids ide do škôl. V riadkoch nižšie nájdete rozhovor s Palom Berkym, nech sa páči.

Čo je tvojou úlohou v novom projekte MAMMAL Kids ide do škôl?

„Mojou úlohou je dostať viacej športu do škôl a priam medzi deti na základných školách prvého stupňa.

Tým pádom rastieme pomocou takýchto prezentácií, ktoré majú veľký ohlas.
Úpolové športy sú súčasťou učebných osnov základných škôl prvého stupňa a učitelia nemajú také skúsenosti, aby to vedeli učiť. Preto je aj z ich strany veľká podpora smerom k nám, lebo sa niečomu priučia, aby to mohli ďalej zaužívať v praxi.“

Ako to zatiaľ prebieha?

„Prebieha to zatiaľ celkom v kľude a naozaj sa z toho deti veľmi tešia. Tento týždeň ukončujem 3 základné školy, kde už mám odučených 6 vyučovacích hodín. Prihlásilo sa nám mnoho škôl, cca 700. Myslím si, že veľa zavážilo aj to, že sa mi opäť podarilo dostať moje aktivity do hlavných správ televízie Markíza (už niekoľký krát).

V novom roku posúvam svoju výučbu smerom na Lučenec a okolie, kde mám dohodnuté ďalšie školy. Ďalej budem pokračovať potom smerom na Zvolen. Je toho veľa, ale teším sa, že je taký záujem. Ja som toto robil už 12 rokov po sebe, kde som chodil po školách v našom meste a robil prednášky a ukážky bojových športov a robil som to z vášne a zadarmo. Po toľkých rokoch je aj kúsok potešujúce, že sme získali takýto projekt a je z toho aj niečo málo na kávu. Čo samozrejme poteší.“

Vedel by si čitateľom priblížiť, čím bude tento projekt nápomocný pre slovenské MMA?

„Tento projekt je nápomocný pre slovenské mma hlavne v tom, že vytvárame novú generáciu budúcich zápasníkov, ktorí sa začnú venovať bojovým športom už od školského veku.
Deti sú úplne nešportové a naozaj velmi nepohyblivé a to je zrkadlom tejto doby.

Aspoň niektoré deti sa pridajú do našich klubov po celom Slovensku a budú z nich v budúcnosti možno aj profesionálni športovci.
Bojové športy (úpolové športy) sú veľkým výchovným prostriedkom pre túto generáciu a je to priam nutné a velmi potrebné.“

PALOV INSTAGRAM